e-mail: biuro@academia-polonica.com.pl    tel: +48 609 704 897

Warsztaty

Normą nowego stylu  życia  w  korporacjach  i organizacjach publicznych o zasięgu globalnym stała się praca w środowisku międzynarodowym. Nie mniej interakcje między przedstawicielami różnych kultur nadal stanowią wyzwanie, tak dla wielokulturowego zespołu, jak też  dla kadry menadżerów zarządzającej ponadto, międzynarodowymi  relacjami z klientami i partnerami biznesowymi.

Cel

Celem warsztatów jest uświadomienie ich  uczestnikom, że ludzie różnych nacji nie tylko zachowują  się odmiennie od oczekiwań,  ale też prezentują  inne postawy wobec paralelnych sytuacji i kierują się własną hierarchią wartości. Świadomość różnic kulturowych  otwiera drogę do naturalnej ludzkiej  potrzeby integracji i identyfikacji z grupą. 

Program

Program warsztatów ukierunkowany jest na realizację  celów relewantnych dla danego sektora (biznesowego, pozarządowych organizacji czy instytucji publicznych) i   uzależniony jest  od pochodzenia i   przynależności zawodowej  uczestników szkolenia (menadżerów, wielonarodowościowych zespołów pracowników, dyplomatów, nauczycieli, wolontariuszy, itp.).

Metody

Metody warsztatów mają charakter zadaniowy, opierają się działaniach typu:   indywidualne i zbiorowe  dyskusje i ćwiczenia, roll-play-e, quizy, analizy przypadków, prowadzące do wypracowania planu skutecznej akcji współpracy między polską i zagraniczną załogą.

Forma i lokalizacja

Trener-coach relacji międzykulturowych może poprowadzić szkolenia bądź indywidualne, bądź  dla grup pracowniczych w siedzibie Klienta  lub online  w języku polskim, angielskim lub francuskim.

Gdyby  kadra zarządzająca Twojej firmy  dysponowała takim narzędziem, jak świadomość różnic kulturowych, jaki by to miało wpływ na wykreowanie kultury przynależności w firmie, by szefowie stali się prawdziwymi członkami zarządzanego zespołu?

Zachęcamy do zgłoszeń przez formularz kontaktowy

LinkedIn
LinkedIn
Share
Polityka prywatności | Privacy policy | политика конфиденциальности

e-mail: biuro@academia-polonica.com.pl    tel: +48 609 704 897

2020 Wszystkie prawa zastrzeżone (C)