e-mail: biuro@academia-polonica.com.pl    tel: +48 609 704 897

Poziomy zaawansowania językowego

POZIOM POCZĄTKOWY

A0-A1 Polski “na przeżycie – program dla zupełnie początkujących, obejmuje podstawowe słownictwo i wyrażenia konieczne w codziennej komunikacji w typowych sytuacjach życiowych. Proste konstrukcje gramatyczne, słownictwo podstawowe ok. 200- 500 słów. Program obejmuje poznanie alfabetu, nabycia umiejętności czytania i rozumienia prostych tekstów (napisów informacyjnych), zadawania pytań w celu uzyskania informacji, udzielenia informacji o sobie i innych.

A1-A2 Komunikacja – pełen kurs dla początkujących, mających już opanowane podstawowe słownictwo, form grzecznościowych, prostych konstrukcji zdaniowych, zwłaszcza na wyrażanie podstawowych intencji komunikacyjnych. Program wprowadzający studentów do języka polskiego w połączeniu z poznaniem stylu życia w Polsce z uwzględnieniem różnic kulturowych, tradycji i obyczaju.

Program przygotowuje studentów do porozumiewania się w języku polskim w życiu codziennym (zwłaszcza w sytuacji niebezpieczeństwa). Rozwija umiejętność zadawania pytań, zdobywania i udzielania informacji. Podstawowe wiadomości gramatyczne zostają wprowadzone w sposób praktyczny, łącznie ze słownictwem do ok. 700 wyrazów.

A2-B1 Poziom podstawowy – program wprowadzający studentów do polskiego systemu językowego. Słownictwo rozszerzone zostaje do ok. 1500 słów, wprowadzone wraz z praktyczną umiejętnością posługiwania się konstrukcjami gramatycznymi. Program przygotowuje studentów do prowadzenia konwersacji na tematy ogólne, czytania prostych tekstów, zadawania pytań, nawiązywania kontaktów.

POZIOM ŚREDNIO-ZAAWANSOWANY

B1-B2 Przełamując fale program rozwija praktyczną wiedzę gramatyczną oraz słownictwo do ok. 3000 słów. Studenci opanowują umiejętności konwersacyjne, zwłaszcza w zakresie wyrażania intencji, opinii, zajmowania stanowiska. Program wzbogacony jest o nowe elementy – czytania artykułów z codziennej prasy oraz słuchania wiadomości rtv w celu rozwinięcia umiejętności rozumienia i pisania.

B2 Pewność siebie – program zakłada dalsze opanowywanie gramatyki i rozszerzenie zasobu słownictwa do ok. 5000 słów do osiągnięcia przez studentów poczucia pewności siebie w prowadzeniu konwersacji. Ponadto rozwijane są nadal umiejętności czytania, słuchania i pisania. Program przygotowuje studentów do nadążania za swobodnie prowadzoną konwersacją oraz śledzenia informacji w mediach.

POZIOM ZAAWANSOWANY

B2-C1. Rozwój – program przygotowuje studentów do osiągnięcia większej swobody w posługiwaniu się systemem językowym. Prezentowane są różne style wypowiedzi i środki ekspresji językowej. Studenci przygotowywani są do stosowania stylu języka adekwatnego do sytuacji i intencji. Studenci opanowują kreatywne formy wypowiedzi w mowie i piśmie, rozszerzają słownictwo do ok. 7000 słów.

POZIOM ZAAWANSOWANY

C1 Poziom biegłości – program zakłada opanowanie pełnej wiedzy o strukturze języka i umiejętności jej stosowania. Słownictwo zostaje rozszerzone do ok. 10000 słów. Z zakresu gramatyki nacisk kładzie się na słowotwórstwo, idiomatyczne użycie języka, składnię zdania złożonego. Studenci przygotowywani są do myślenia po polsku, opanowania umiejętności czytani tekstów o treści ogólnej i bardziej specjalistycznej, pisania dłuższych wypowiedzi.

C1-C2. Poziom perfekcji – program przygotowujący do osiągnięcia stopnia znajomości języka na poziomie języka ojczystego. Nauka skupia się rozwinięciu umiejętności czytania i rozumienia tekstów, dokumentów o zróżnicowanej tematyce (specjalistycznych, popularnych), przygotowujących do rozumienia konotacji kulturowych, sarkazmu, humoru. Rozwijane są też umiejętności pisania z uwzględnieniem funkcji języka (tekstów urzędowych, prywatnej i oficjalnej korespondencji, umiejętności sporządzania raportów, sprawozdań ze spotkań). W zakresie umiejętności komunikacyjnych kładziemy nacisk na dyskusję, argumentację, prezentację, by nabrać swobody w uczestniczeniu w seminariach, spotkaniach, negocjacjach.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Polityka prywatności | Privacy policy | политика конфиденциальности

e-mail: biuro@academia-polonica.com.pl    tel: +48 609 704 897

2020 Wszystkie prawa zastrzeżone (C)