e-mail: biuro@academia-polonica.com.pl    tel: +48 609 704 897

Polski w biznesie

Indywidualny program dla managerów

Dostosowany do typowych sytuacji komunikacyjnych w firmie – tak nieformalnych w kontaktach z pracownikami, jak i sytuacjach oficjalnych spotkań biznesowych, prowadzenia negocjacji, udziału w konferencjach, eventach. Program zakłada aktywną naukę języka która usprawni komunikację interpersonalną w kontaktach z polską załogą, znosząc barierę my-oni, podniesie autorytet menadżera, ułatwiając mu zbudowanie skutecznej strategii zarządzania międzynarodowym zespołem oraz pomoże nawiązać relacje z klientami i partnerami biznesowymi.

Gdyby Wasz obcojęzyczny szef choć trochę mówił po polsku, czy miałoby to wpływ na relacje wewnątrz firmy?

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Grupowy program dla kadr zagranicznych pracowników

Opracowany w celu zaspokojenia zapotrzebowania na język polski w biznesie. Program zakłada wprowadzenie do języka poprzez aktywne nauczanie w sytuacjach biurowych i towarzyskich, jak też zapoznanie obcokrajowców ze stylem życia w Polsce. Kursy mogą być prowadzone w siedzibie Klienta lub online.

Zamów kurs dla zagranicznej kadry pracowników Twoje firmy, aby uniknąć podziałów my-oni.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się!

VIP programy dla profesjonalistów /specjalistów

Opracowany na specjalne życzenie. Program obejmuje opanowanie słownictwa danej specjalności, umiejętność rozumienia tekstów (dokumentów) z danej dziedziny oraz rozwinięcie umiejętności konwersacyjnych w zakresie tematyki związanej z daną specjalizacją. Na bardziej zaawansowanym poziomie rozwijane są również umiejętności pisania (prowadzenie korespondencji oraz sporządzania dokumentów i raportów), jak też publicznych wystąpień, prezentacji, udziału w dyskusjach, prowadzenia zebrań, przemawiania (i przygotowywania przemówień), etc. Program kursu profilowany jest każdorazowo dla Klienta zgodnie z jego potrzebami.

Będąc profesjonalistą – ucz się u profesjonalistów.

Masz specjalne życzenia? Skontaktuj się z nami

Polski dla dyplomatów

Opracowany dla korpusu dyplomatycznego oraz dla osób obracających się w kręgach dyplomatycznych, pragnących zapoznać się z protokołem dyplomatycznym oraz etykietą obowiązującą w kontaktach oficjalnych na szczeblu ambasad. Program zawiera: wiadomości z zakresu polskiej kultury, historii, obyczaju, tradycji, polityki, podstawową wiedzę o polskich środkach masowego przekazu oraz ekonomii. Program nastawiony jest głównie na rozwijanie umiejętności konwersacyjnych, zwłaszcza w zakresie prezentacji, udziału w konferencjach prasowych, jak też w życiu towarzyskim.

Czy znajomość polskiego, nawet na bardzo podstawowym poziomie, miałaby wpływ na relacje z Polakami w ramach pełnienia służby dyplomatycznej?

Jesteśmy po to, aby Ci pomóc! Skontaktuj się z nami!

LinkedIn
LinkedIn
Share
Polityka prywatności | Privacy policy | политика конфиденциальности

e-mail: biuro@academia-polonica.com.pl    tel: +48 609 704 897

2020 Wszystkie prawa zastrzeżone (C)