e-mail: biuro@academia-polonica.com.pl    tel: +48 609 704 897

Polityka prywatności

Zasady Polityki Prywatności stosowane w Academia Polonica pomogą Państwu w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem zanim skorzystają Państwo z naszych usług lub wypełnią formularz kontaktowy. Academia Polonica zastrzega sobie prawo do zmiany zasad w Polityce Prywatności w dowolnym terminie. Klientów i odwiedzających strony obowiązuje aktualna polityka prywatności.

Jeżeli nie zaakceptują Państwo Polityki Prywatności Academia Polonica, nie będziemy mogli świadczyć usług na rzecz Państwa, ani udzielić informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego.

1.Kto jest Administratorem danych?

Administratorem danych jest Academia Polonica Dr Ewa Masłowska, zarejestrowana w UDZ. Warszawa Wola pod nr 251636, NIP 527-128-31-36. Właścicielem oraz Dyrektorem zarządzającym jest Ewa , Masłowska, która pełni jednocześnie funkcję Administratora Ochrony Danych Osobowych.

Aby skontaktować się Administratorem Danych Osobowych Academia Polonica proszę wysłać mail pod adres: biuro@academia-polonica.com.pl

2. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

3. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które Pan/Pani udostępnia kontaktując się z nami, bądź to za pomocą strony internetowej www.academia-polonica.com.pl (oraz jej subdomen), poprzez portale społecznościowe, bądź drogą telefoniczną lub e-mailem w ramach korzystania/oferowania usług świadczonych przez/dla Academia Polonica, zwłaszcza w zakresie kursów języka polskiego oraz usług związanych z tłumaczeniami (ustnymi i pisemnymi), korekty tekstów. Najczęściej jest to adres e-mail oraz imię i nazwisko – jak w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego. W przypadku zamówień, które związane są z zakupem usług, znajdujących się w ofercie Academia Polonica potrzebujemy pełnych danych osobowych, które są niezbędne do wykonania usługi

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Akademia Polonica – zgodnie z prawem – może przetwarzać Państwa dane w następującym celu:

4.1.Realizacji Umowy (w tym na etapie przygotowania kontraktu) oraz wykonywania usług – jeżeli np. dokonali Państwo zakupu usługi z naszej oferty. Państwa dane są niezbędne do realizacji płatności, dokonywania rozliczeń, wystawiania faktur, dochodzenia roszczeń, sprawozdań skarbowych i podatkowych, utrzymywania kontaktu z Państwem, etc. Z powyższych powodów Twoje dane mogą być przechowywane również po wygaśnięciu umowy, przez okres wymagany prawem. Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.

4.2. Badania poziomu satysfakcji Klientów oraz oferowania produktów i usług

4.3. Marketingu bezpośredniego w celu analizy potrzeb i preferencji klientów, czyli profilowania, lepszego opracowania oferty, usprawnienia usług, poprawy zawartości strony internetowej przez korzystanie z wyników Google Analitics i „ciasteczek” (cookies)

Zaznaczamy, że nie ma żadnego prawnego obowiązku, aby przekazać nam swoje dane, jednak brak zgody na przekazanie niezbędnych danych, uniemożliwi realizację usług znajdujących się w naszej ofercie

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

5.1 Dane osobowe uzyskane w celu realizacji zamówienia/umowy będą przetwarzane do końca jej trwania oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

5.2 Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu

6. Jakie są Państwa prawa?

Polityka Prywatności Akademia Polonica jest dostosowana do wymogów wspomnianego wyżej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO), która zapewnia prawo do:

  1. Żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych – poinformujemy Państwa, jakimi Twoimi danymi się posługujemy.
  2. Sprostowania – na żądanie poprawimy Państwa dane.
  3. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – mają Państwo prawo wybrać dane, które będziemy przetwarzać lub żądać abyśmy wszystkie dane usunęli.
  4. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z wyłączeniem sytuacji, gdy będą one stanowiły niezbędną podstawę do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Przeniesienia danych do innego podmiotu.

Informujemy, że w związku z powierzeniem nam swoich danych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby zakomunikować nam swoją wolę odnośnie przetwarzania swoich danych, w każdej chwili można skorzystać z adresu e-mail, przesyłając wiadomość bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych Akademia Polonica: biuro@academia-polonica.pl

7. Komu udostępniane są Państwa dane?

Ze względu na to, że wykonanie zamówionych usług wymaga zaangażowania podwykonawców (nauczycieli, tłumaczy, firm dysponujących sprzętem do obsługi konferencji, księgowości) Państwa dane – niezbędne do wykonania zamówionej usługi – są udostępniane tymże podmiotom, z zastrzeżeniem, że nie mogą być wykorzystywane przez nie do innych celów i muszą być usunięte po wykonaniu usługi, do czego zobowiązują ich zasady współpracy z Academia Polonica. Klauzulą poufności objęte są też materiały i dokumenty przekazywane tłumaczom.

8. Cookies (Ciasteczka)

Pliki cookies stanowią dane informatyczne w formie plików tekstowych i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika stron internetowych Academia Polonica. Cookies są zupełnie nieszkodliwe dla komputera oraz jego Użytkownika i jego danych.

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystujemy w celach statystycznych, dostosowania wyglądu i preferencji odwiedzanych stron internetowych..

Strona internetowa może umieścić plik cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookies ze swoich przeglądarek a także wyłączyć możliwość obsługiwania cookies. Brak akceptacji cookies uniemożliwi nam świadczenie usług i może zakłócić korzystanie ze strony internetowej.

9. Informacje końcowe

Korzystanie z usług Akademia Polonica jest jednoznaczne z pełną akceptacją zasad Polityki Prywatności.

  1. Akademia Polonica gromadzi tylko dane niezbędne do realizacji oferowanych usług. W przypadku składania zamówień, które związane są z realizacją płatności, wysyłką produktów oraz wystawieniem faktury, zostaną Państwo poproszeni o pełne dane adresowe.
  2. Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych uzyskanych drogą elektroniczną. Państwa dane oraz korespondencja są chronione szyfrującą technologią SSL.
  3. Przelewy elektroniczne na rachunki Akademia Polonica za wykonane usługi realizowane są za pośrednictwem banku PEKAO SA, który odpowiada za bezpieczeństwo danych.

Zawsze mogą Państwo dokonać aktualizacji swoich danych, albo zażądać zaprzestania ich przetwarzania a nawet usunięcia – o ile przechowywanie tych danych nie wynika z wymogów prawa.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Polityka prywatności | Privacy policy | политика конфиденциальности

e-mail: biuro@academia-polonica.com.pl    tel: +48 609 704 897

2020 Wszystkie prawa zastrzeżone (C)